Ken uw verzekeringspolis! - Jimmink

Als gebouweigenaar of beheerder is het uw verantwoordelijkheid om aan de voorschriften voor veilige installaties te voldoen. Wist u dat verzekeraars steeds vaker clausules in hun polisvoorwaarden opnemen, waarmee de dekking ernstig vermindert of zelfs vervalt als niet aan de inspectie-voorwaarden is voldaan?

Zo wordt tegenwoordig bijna standaard opgenomen dat er periodiek een NEN 1010 en NEN 3140 inspectie uitgevoerd moet worden, of de meterkast periodiek gecontroleerd moet worden. Bij grotere gebouwen is een Eerste bijzondere inspectie (EBI) of een Periodieke inspectie (PI) verplicht, evenals de keuring van de gasleiding (scope 7A). Naast deze bepalingen voor basis-installaties zijn er ook onderhoudsvoorschriften voor brand- en ontruimingsinstallaties en is er ook bij een gecertificeerde alarminstallatie een onderhoudscontract verplicht.

Laat u goed voorlichten. De vakmensen van Jimmink helpen u verder, bel ons gerust.