MJOP - Jimmink

Jimmink is uw partner in het opstellen van en het uitvoeren van uw MJOP. Onderhoudsmomenten en -acties worden in een MJOP punctueel omschreven en als het goed is tijdig opgevolgd. Maar niet alle gepland onderhoud is precies op het moment benodigd zoals omschreven. Vaak kan het omschreven onderhoud later, soms moet het eerder worden opgepakt. Onderhoud volgens het MJOP is geen exacte wetenschap, eerder een budgetbepaling. Schakel de specialisten van Jimmink in om uw MJOP te laten beoordelen, te herzien en op te volgen.